Statisk bygningsberegning

Statisk bygningsberegning, og udformningen af den statiske dokumentation, er afgørende for at sikre overholdelse af gældende bygningsreglementer og sikkerhedsstandarder. Beregningerne viser om den påtænkte konstruktion opfylder kravene til strukturel sikkerhed og bæreevne.

Optimale dimensioner

Det optimale er, at alt i byggeriet er korrekt dimensionerede og hverken under- eller overdimensionerede. Korrekt dimensionering mindsker spild af materialer, og derved reducerer omkostningerne ved byggeriet. Statiske beregninger kan hjælpe med at realisere innovativ og kompleks arkitektur, der ellers måske ikke ville være mulige. Ved at vurdere og forudsige de strukturelle kræfter kan man klarlægge, hvordan materialer og komponenter skal placeres og samles for at opnå den ønskede æstetik og funktionalitet. Dette gør det muligt at skabe unikke og ikoniske bygninger med særlige arkitektoniske udtryk.

T-KON rådgiver om og udarbejder bl.a.:

» Statisk dokumentation for bygværker i konstruktionsklasse KK1, KK2 og KK3.

» Kvalificerede forslag til traditionelle og alternative konstruktive løsninger

» Beregninger af konstruktioner i nybyg og renoveringsprojekter, f.eks.:

– Betonkonstruktioner

– Stålkonstruktioner

– Trækonstruktioner