T-KON indtænker brandsikkerheden for opnå det bedste bygningsdesign

T-KON tilbyder certificeret brandrådgivning i brandklasse 2 (BK2) indenfor både nybyggeri og renovering. Indenfor bygningsreglementets præaccepterede løsninger håndterer vi brandstrategien i alle typer og størrelser af bygninger. Ved at indtænke brandsikkerheden tidligt i designfasen, kan vi være behjælpelige med det bedst mulige bygningsdesign.

Vi tager udgangspunkt i det aktuelle projekt, og i fællesskab med bygherre/arkitekt, finder vi den mest anvendelige og bygbare løsning.

Krav om Certificeret Brandrådgiver
I bygningsreglementet BR18 blev der indført krav om brug af Certificerede Brandrådgivere for byggeri indplaceret i brandklasse 2, 3 eller 4. Derfor er der ikke længere mulighed for byggesagsbehandling af brandforhold, med mindre at byggesagen kan indplaceres i brandklasse 1.

Brandklasse 1-sager er mindre sager som enfamiliehuse, rækkehuse og mindre industri- og lagerbygninger på under 600 m².

I BR18 certificeringsordningen stilles der nye krav til et minimum af dokumenter og kontrol heraf, samt hvordan dokumentation og kontrol af brandforhold skal udføres. Det er denne dokumentation og kontrol vi kan være behjælpelige med.

T-KON rådgiver om og udarbejder bl.a.:

» Certificeret brandrådgivning i brandklasse 2

» Input til design af bygninger 

» Projektering af brandsikringstiltag

» Gennemgang af eksisterende bygninger

» Dialog med myndigheder

» Brandsikring af bærende konstruktioner

» Konstruktioners påvirkning som følge af brand