Der er jo ingen grund
til at bruge mere energi
og CO2-udledning end
nødvendigt

Energiberegning

Energiforbrug er et naturligt fokusområde for både bygningens ejer og for samfundet. Vi bruger energi til blandt andet opvarmning og nedkøling. Det er vores klare opfattelse, at energien skal bruges optimalt så det gavner miljøet og økonomien.

Passive energiløsninger er de bedste
Passive energiløsninger, som fx isolering og solafskærmning er altid bedre end opvarmning eller aircondition.

T-KON rådgiver om energiforbrug i de forskellige bygningsdele, som fx gulve, vægge, tag og vinduer.

Vi rådgiver om renovering, med fokus på betydningen for samspillet mellem energirenovering og indeklima samt bygningsfysikken – for både parcelhuse, etageboliger, industri- og erhvervsbygninger samt sommerhuse.

T-KON beregner og rådgiver bl.a. om:

» Energirammer

» Varmetabsberegning

» Rentabilitetsberegning

» U-værdier

» Linietabsberegning

» Bygningsdesign

» Overophedning og solafskærmning