Fugt er husets værste fjende

Fugt er skadelig for bygningskonstruktionen, indeklimaet og sundheden for dem, der opholder sig i bygningen. Fugt kan også medføre råd samt skimmel- og andre svampetyper. Utætte tage, revner i vægge eller gulve, kuldebroer, utætte VVS-installationer kan medføre vandindtrængning og fugtskader. Opstigende fugt forekommer når fugt stiger op fra jorden og gennem fundamentet eller terrændækket, og ind i vægge og gulve.

Kældre har ofte fugttekniske problemer

Kældre er særligt udsatte for fugttekniske problemer på grund af deres placering under jorden. Dårlig vandtætning, utilstrækkelig dræning eller højt grundvand kan forårsage fugtskader i kældre.

Kondensfugt kan være alle steder

Når varm luft møder en kold overflade, kan det resultere i kondensering af vanddampen i luften. Dette kan ske på vinduer, vægge eller andre overflader og kan medføre skimmelsvamp og andre skader. Fugtige miljøer giver optimale betingelser for skimmelvækst. Skimmel forårsager som nævnt sundhedsproblemer og skade på bygningen.

T-KON rådgiver bl.a. om:

» Identificere kilden til fugt i bygninger

» Løsninger af fugttekniske problemer