Fugt

Fugt påvirker indeklimaet og kan give skimmelsvamp og råd

Fugt er den hyppigste årsag til skader i bygninger, og kan både give problemer med nedbrydning af materialer samt give anledning til vækst af skimmelsvamp. Fugten kan stamme fra byggefugt, opstigende grundfugt, utætheder i badeværelser og tage, forkert udførte konstruktioner. Uanset hvor fugten kommer ind i huset vil det altid give problemer for bygningen og efter en tid også give et sundhedsskadeligt indeklima.

T-KON løser fugttekniske problemer

Vi rådgiver om fugttekniske problemer så skader kan forebygges og afhjælpes. T-KON vurderer bygningens fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med alle gældende regler og nyeste viden på området fx vedrørende:

  • Kældre
  • Gulve
  • Tage
  • Badeværelser
  • Skimmelsvamp
  • Råd og svamp