Energi

Vi energiberegner  i alle energi klasser

Energiforbrug er et naturligt fokusområde for både bygningens ejer og for samfundet. Vi bruger energi til blandt andet opvarmning og nedkøling. Det er vores klare opfattelse, at energien skal bruges optimalt så det gavner økonomien. Passive energiløsninger, som fx isolering og solafskærmning er altid bedre end opvarmning eller aircondition.

T-KON rådgiver om energiforbrug i de forskellige bygningsdele, som fx gulve, vægge, tag og vinduer.

Vi rådgiver om renovering, med fokus på betydningen for samspillet mellem energirenovering og indeklima samt bygningsfysikken – for både parcelhuse, etageboliger samt erhvervsbygninger.

Vi beregner blandt andet:

  • Energirammer
  • U-værdier
  • Linietab