Brand

Vi rådgiver om brandsikring og brandtekniske forhold

Det bedste er at være forberedt, hvis der skulle opstå brand. Vi er certificeret konstruktions- og brandrådgiver (KK2 og BK2) og beskriver hvordan en eventuel brand vil/kan udvikle og sprede sig i en bygning, og hvordan sikkerheden kan dokumenteres for både personer og bærende konstruktioner.

Vi beregner og beskriver om brandsikring

  • Rapport om brandstrategi
  • Brandbelastning og brandeffekt
  • Flammer og røgfaner
  • Røgfyldning
  • Evakueringsstrategier
  • Aktiv og passiv brandsikring
  • Evakueringsanalyse
  • Brandpåvirkning af bærende konstruktioner
  • Konstruktioners påvirkning som følge af brand

Se konstruktions- og brandrådgiver certifikat (KK2 og BK2)